Penny sarkaru vaari paata lyrics

మాంగళ్యం తంతున అనేనా మమ జీవన హేతున కంటే బద్నామి శుభగే త్వం జీవ శరదా శతం వందో.. ఒక వెయ్యో.. ఒక లక్షో.. మెరుపులు.. మీదికి దూకినాయా.. ఏందే నీ మాయా ముందో.. అటు పక్కో.. ఇటు దిక్కో.. చిలిపిగ …

Penny sarkaru vaari paata lyrics Read More