Komma uyyala lyrics

Komma Uyyala lyrics in Telugu

కొమ్మా ఉయ్యాల కోన జంపాలా అమ్మ ఒళ్ళో నేను రోజు ఊగాలా రోజు ఊగాలా కొమ్మా సతున పాడే కోయిల కూ అంటే కూ అంటూ నాతో ఉండాలా నాతో ఉండాల తెల్లారలా పొద్దుగాలా అమ్మా నీ అడుగుల్లో అడుగుయాలా కొమ్మా …

Komma Uyyala lyrics in Telugu Read More