Srivalli song lyrics

Srivalli song lyrics in Tamil

நான் பாக்குறன் பாக்குறன் பாக்காம நீ எங்க போற நீ பாக்குற பாக்குற எல்லாம் பாக்குற என்ன தவிர காணாத தெய்வத்தை கண் மூடாம பாக்குறியே கண் முன்னே நான் இருந்தும் கடந்து போகிறியே பார்வை கற்பூர தீபமா ஸ்ரீவள்ளி பேச்சே …

Srivalli song lyrics in Tamil Read More